รีโนเวทบ้านเก่ากว่า 20 ปี

ความคิดเริ่มต้นในการปรับปรุงบ้านส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการทรุดโทรมของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ทรุด น้ำรั่ว วัสดุเสื่อมอายุการใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆในบ้านเกิดความเสียหาย การใช้งานพื้นที่ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ทำให้การออกแบบปรับปรุงบ้านเก่าในลักษณะนี้ ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนรอบด้าน [...]

3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการจ้างสถาปนิก

3 ขั้นตอนนี้จะพูดถึงสิ่งที่จะทำให้การทำงานร่วมกับสถาปนิกง่ายขึ้น 1.Activities (A.) กิจกรรมในที่นี้พูดถึง ความต้องการในเรื่องของพื้นที่ใช้สอย หรือพูดง่ายๆ คือ กิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้นภายในอาคารที่ต้องการออกแบบ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการออกแบบของสถาปนิก หากเป็นอาคารประเภทที่พักอาศัย [...]

20190402%20likhit%20group%20card%20REV02
20190402 likhit group card REV02-05.png
  • Instagram

TheBuilders © 2021 by LIKHIT GROUP l Likhitdesignstudio Co.,Ltd. & LKID Co.,Ltd. l All Rights Reserved