top of page
4 preparation process.jpg

รีโนเวทบ้านเก่ากว่า 20 ปี

           ความคิดเริ่มต้นในการปรับปรุงบ้านส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการทรุดโทรมของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ทรุด น้ำรั่ว วัสดุเสื่อมอายุการใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆในบ้านเกิดความเสียหาย การใช้งานพื้นที่ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ทำให้การออกแบบปรับปรุงบ้านเก่าในลักษณะนี้ ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนรอบด้าน โดยขั้นตอนการทำงานหลักๆจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ

1.การประเมินสภาพบ้าน 
เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ประเมินศักยภาพของโครงสร้างที่มีอยู่ ตรวจส่วนประกอบต่างๆภายในบ้านที่จะต้องมีการซ่อมแซม
พูดง่ายๆ คือ “เลือกส่วนที่ใช้ได้หรือต้องการเก็บไว้ และเลือกส่วนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

2.การวางแผนการออกแบบร่วมกับเจ้าของบ้าน
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการออกแบบนั้น คือเจ้าของ ซึ่งจะต้องพูดคุยถึง การใช้งานพื้นที่ต่างๆในตัวบ้านเดิม ปัญหาที่เจอ และรูปแบบของบ้านที่ชอบ รวมไปถึงงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อให้ สถาปนิกสามารถสรุปข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบต่อไป

3.นำเสนอแบบและแผนงานก่อสร้าง


โดยทั่วไปนั้นการออกแบบบ้าน เพื่อการรีโนเวท จะมีขั้นตอนในการซ่อมแซมมากพอๆกับการสร้างใหม่ ทำให้การออกแบบงานนั้นจะต้องคำนึงถึงขั้นตอนในการก่อสร้าง(ซ่อมแซม+สร้างใหม่) ไปพร้อมๆกัน

4.การควบคุมงานก่อสร้าง
นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากในการรีโนเวทบ้าน จะต้องมีความใส่ใจในขั้นตอนนี้เป็นพิเศษ เพราะ ในการก่อสร้างหน้างานมักจะมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาอยู่เสมอ ทั้งจากตัวบ้านหลังเก่าเอง หรือส่วนที่ถูกต่อเติมเข้าไปใหม่ ทำให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาหน้างานอยู่ตลอด

บางครั้งในการตัดสินรีโนเวทบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ความเคยชินกับที่อยู่เดิม งบประมาณที่เทียบเท่ากับการสร้างบ้านหลังใหม่ แต่จริงๆแล้ว การรีโนเวทบ้านหนึ่งหลัง อาจจะตัดสินใจได้ไม่ยากและไม่ได้ใช้งบประมาณมากอย่างที่คิด

 

 

ลิขิต = ขีดเขียน
—————————————————————————–
Likhit design studio co.,ltd.

bottom of page